نوشته های نقره ای عزیزان با نظراتتون منو خوشحال کنید هر کسیم خواست مطلبشو تو وبلاگم بزارم تو نظرات اعلام کنه برای همتون آرزوی موفقیت می کنم برای استفاده ی بهتر و رسیدن به مطلب مورد نظرتون به قسمت موضوعات وب سر بزنید http://silver-golden.mihanblog.com 2019-09-11T13:49:47+01:00 text/html 2012-07-20T09:53:02+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه از تو دلگیرم http://silver-golden.mihanblog.com/post/202 <p style="color: rgb(45, 45, 45); line-height: 20px; text-align: center; "><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دلم میخواد ببینمت بازم بخندی تو نگام<br>آخه فقط تو میدونی از زنده بودن چی میخوام</b></font></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); line-height: 20px; text-align: center; "><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دلم بهم میگفت تورو میشه یه جور دیگه خواست<br>آخه فقط&nbsp;<a href="http://www.asheghaneha.ir/tag/%D9%82%D9%84%D8%A8" target="_self" rel="external" title="عاشقانه ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; word-wrap: break-word; color: rgb(35, 110, 143); text-decoration: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">قلب</a>&nbsp;توئه که با من اینقدر سر به راست</b></font></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); line-height: 20px; text-align: center; "><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>از تو دلگیرم که نیستی کنارم .. من دارم می‌میرم تو کجایی من باز بی قرارم<br>میدونی جز تو کسی رو ندارم ..&nbsp;<a href="http://www.asheghaneha.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1" target="_self" rel="external" title="عاشقانه ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; word-wrap: break-word; color: rgb(35, 110, 143); text-decoration: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">باور</a>م نمیشه اینقدر آسون رفتی از کنارم</b></font></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); line-height: 20px; text-align: center; "><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; word-wrap: break-word; "><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://www.asheghaneha.ir/category/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_self" rel="external" title="عاشقانه ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; word-wrap: break-word; color: rgb(35, 110, 143); text-decoration: none; ">ترانه</a>&nbsp;سرا: رشید رفیعی</b></font></em></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right; "><img class="aligncenter size-full wp-image-5889" title="" src="http://www.asheghaneha.ir/wp-content/uploads/2012/03/delgiram.jpg" alt="delgiram از تو دلگیرم" style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 20px !important; margin-left: auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; word-wrap: break-word; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; display: block; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " width="450" height="300"></p> text/html 2012-07-20T09:49:48+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه کجایی سهراب http://silver-golden.mihanblog.com/post/201 <font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><div id="post"> </div> <font color="#ffde0d"> <div id="post"> <div id="posttitle"><a href="http://shabgard-ashena.mihanblog.com/post/58"><b>کجایی سهراب</b></a></div> <div id="postbody"><strong><font size="4"><font face="Verdana"><strong><font size="4"><font face="Verdana">&nbsp;<font color="#003300">&nbsp;&nbsp;قایقی خواهم ساخت</font></font></font></strong><font color="#003300"> </font> <p dir="rtl" align="right"><span lang="AR-SA"><font size="4" color="#003300" face="Verdana"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;خواهم انداخت به آب</strong></font></span></p> <p dir="rtl" align="right"><span lang="AR-SA"><font size="4" color="#003300" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; دور خواهم شد از این خاک غریب</strong></font></span></p> <p style="BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" class="menutopimage" align="right"><strong><em><u><font size="4" color="#ff0000"><img style="WIDTH: 555px; HEIGHT: 341px" src="http://club5.persiangig.com/Pics/1.gif" width="447" height="324"></font></u></em></strong></p> <p align="right"><strong><font size="3"><font color="#660000">تو كجایی سهراب؟!<br>آب را گل كردند .... چشم ها را بستند<br>و چه با دل كردند!<br>و ای سهراب كجایی آخر؟<br>زخمها بر دل عاشق كردند، خون به چشمان شقایق كردند<br>... كجایی آخر؟ كه همین نزدیكی عشق را دار زدند<br>همه جا سایه دیوار زدند...<br>صبركن ...! قایقت جا دارد؟<br></font><font color="#660000"><font size="4">من هم میخواهم دور شوم از این خاك غریب<br></font>تو كجایی آخر؟</font></font></strong></p></font></font></strong></div></div></font></font></font></font></font> text/html 2012-07-20T09:48:45+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه عش ق http://silver-golden.mihanblog.com/post/200 <div id="postbody"><p align="center"><font size="4"><img src="http://baran1154.persiangig.com/01%2B.jpg"><strong> </strong></font></p> <p align="center"><font size="4">عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی،عشق آن است که صد دل به یک یار دهی</font></p></div> text/html 2012-07-20T09:47:56+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه لیلی http://silver-golden.mihanblog.com/post/199 <font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"> </font></font></font><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><strong><i><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #d99594; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: accent2; mso-themetint: 153" lang="AR-SA"><strong><font color="#ff0000"><i><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #d99594; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#ff0000"><strong><i><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #d99594; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir="rtl" align="center"><strong><font color="#ff0000"><i><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #d99594; FONT-SIZE: 14pt" lang="AR-SA"><font color="#ff0000"><img alt="" src="http://www.upload98.com/images/vo57xx2quydtjqlom7bq.jpg" border="0"><br></font></span></i></font></strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><strong><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">لیلی ؛ نام تمام دختران زمین است</span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr">..........</span></i></strong></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="FA"><strong>زمین به خدا گفت : من سردم است !</strong></span></i></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا گفت : زمین سردش است چه کسی می تواند زمین را گرم کند؟</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><br></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>لیلی گفت</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong> :</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>من !</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><br></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا شعله ای به او داد لیلی شعله را درون سینه اش گذاشت</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>سینه اش آتش گرفت</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا لبخند زد.<span>&nbsp; </span>لیلی هم لبخندی زد!</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><br></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا گفت:شعله را خرج کن. زمینم را به آتش</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>بکش</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>لیلی خودش را به آتش کشید. <span>&nbsp;</span>خدا سوختنش را تماشا می کرد</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>لیلی گر می</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>گرفت.<span>&nbsp; </span>خدا حظ می کرد.</strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><br></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">لیلی می ترسید</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="FA">،</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> می ترسید أتش اش تمام شود</span></strong></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>لیلی چیزی از</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا خواست.<span>&nbsp; </span>خدا اجابت کرد</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>مجنون سر رسید . مجنون هیزم اتش لیلی شد</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><strong>.<br></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>اتش زبانه</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">کشید . اتش ماند . زمین خدا گرم شد</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="FA">.</span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr"><br></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><strong>خدا گفت :اگر لیلی نبود زمین من همیشه سردش</strong></span></i><i><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"><strong> </strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="AR-SA">بود</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="FA">.</span></strong></i></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" align="center"><i><strong><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14pt;" lang="FA">و اگر مجنون نبود لیلی هم نابود می شد.</span></strong></i></p></span></i></strong></font></span></i></font></strong></span></i></strong></font></font></font> text/html 2012-07-20T09:46:31+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه درد بی بیکسی http://silver-golden.mihanblog.com/post/198 <font color="#fdfeec"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"> </font></font></font><font color="#fdfeec"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#400224"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" color="#660000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <p class="post" align="center">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align="center"><img style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 452px" alt="" src="http://myspring.persiangig.com/image/weblog/118zuib.jpg" align="bottom" border="0" width="516" height="660" hspace="0"></p></font></span> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خدایا چه غریب است درد بی كسی و چه تنهایم در این غربت كه تو هم از من رویگردانی</font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;و اینك باز به سوی تو آمدم تا اندكی از درد درونم را برایت باز گویم </font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و خدایا تو بهتر میدانی آنچه درونم است تنهایی و بی كسی ام را دیده ای</font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;,دربه دری و آوارگی ام را و هزارو یك درد كه بزرگترینش ناامیدی است</font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;.خدایا همه را كنار گذاشته ام اما با ناامیدی و بی هدفی نمی توانم بسازم</font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;صبرم بسیار است اما پوج وبی هدف میدوم </font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;خسته شده ام خسته خسته<span dir="rtl" lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">.</font></span></font></span></p></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></font></font> text/html 2012-07-20T09:45:18+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه یادگاری http://silver-golden.mihanblog.com/post/197 <font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#d0e09e"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"></font></font><div id="postbody"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><em><strong><font size="3"><em><strong><font size="3"><em><strong><font size="3"> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font size="3"><br></font></strong></em>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font size="3">&nbsp; گفت می خوام برات یه یادگاری بنویسم</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفتم كجا</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفت روی قلبت</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفتم مگه می تونی</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفت اره سخت نیست اسونه</font></strong></em></p> <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفتم باشه بنویس تا همیشه یادگاری بمونه</font></strong></em></div> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;یه خنجر برداشت گفتم این چیه</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفت حیسسسس</font></strong></em></p> <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;گفتم بنویس دیگه چرا معطلی</font></strong></em></div> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;خنجر و برداشت و با تیزی خنجر نوشت<br>&nbsp;دوستت دارم</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;اون رفته</font></strong></em></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,0)"><em><strong><font style="COLOR: rgb(204,0,0)" size="3">&nbsp;اما هنوز زخم خنجرش یادگاری روی قلبم مونده</font></strong></em></p></font></strong></em></font></strong></em></font></strong></em></font></font></div></font></font></font> text/html 2012-07-20T09:44:31+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه چقد تنهام http://silver-golden.mihanblog.com/post/196 <font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#d0e09e"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#ffde0d"> <div id="postbody"><font size="2" color="#990000"><font size="4"><font size="2" color="#990000"> <p style="TEXT-ALIGN: left; COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="4"><img src="http://www.hashti.com/wp-content/uploads/2011/03/moj1.jpg" width="459" height="453"></font></p> </font> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد تنهام</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دلم گرفته</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دلم میخواد یه دل سیر تو تنهایی خودم گریه کنم</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقدر دلم میخواد هر چه زودتر از این دنیای مثل&nbsp; زندون خلاص شم</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ بیچاره مادرم که وقتی منو اینجوری میبینه چه اشکی تو چشماش جمع میشه</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دلم میخواد یکی صدای شکسته شدن قلبم رو بشنوه</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دوس دارم داد بزنم خدااااااااااااااااااااا گناه من چیه</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دلم یه همزبون میخواد</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ یه چیزی مثل سنگ تو گلوم گیر کرده راه نفسمو تنگ کرده</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد خسته ام خسته</font></p> <p><font size="2" color="#990000">آخ که چقد دلم میخواد... اصلا دلم هیچ چیز نمیخواد ... فقط میخوام بمیرم و راحت شم<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></p></font></font></div></font></font></font></font> text/html 2012-06-20T02:07:40+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه عاشق شد چه کند؟ http://silver-golden.mihanblog.com/post/195 <p align="center"><img alt="" src="http://salijoon.info/mail/880222/damad/10vvgidn2wie055ruh0n.jpg" align="bottom" height="235" hspace="0" width="400" border="0"></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">روی تخته سنگی نوشته شده بود:</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;اگر جوانی عاشق شد چه کند؟</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;من هم زیر آن نوشتم: </font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">باید صبر کند</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;برای بار دوم که از آنجا گذر کردم</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;زیر نوشته ی من کسی نوشته بود</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;اگر صبر نداشته باشد چه کند؟</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;من هم با بی حوصلگی نوشتم</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;بمیرد بهتر است</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;برای بار سوم که از آنجا عبور می کردم</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته ای باشد</font></strong></font></p><div style="text-align: center;"> <font size="3" color="#990033" face="times new roman, times, serif"><strong><font color="#990000" face="Verdana">&nbsp;اما زیر تخته سنگ جوانی را مرده یافتم...</font></strong></font></div> text/html 2012-06-20T02:05:45+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه دوست دارم http://silver-golden.mihanblog.com/post/194 <div id="postbody"> <p align="center"><img style="WIDTH: 313px; HEIGHT: 378px" alt="" src="http://www.loo3.com/loo3/434/love%20nice%20%2813%29.jpg" align="bottom" height="394" hspace="0" width="333" border="0"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم </strong></font><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>که دوسِت دارم </strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی</strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی </strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،</strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم </strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم</strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست</strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما همیشه به&nbsp;پات میمونم که برگردی</strong></font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>اگه یه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون "من قبل از تو میمیرم"</strong></font></p></div> text/html 2012-06-20T02:04:33+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه love http://silver-golden.mihanblog.com/post/193 <div id="postbody"> <div id="posttitle" align="center"><strong><font color="#0000ff">آخرین حرف تو چیست؟</font></strong></div> <div align="center"><strong></strong>&nbsp;</div> <div align="center"><font size="3" color="#990000">قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض </font></div> <p align="center"><font size="3" color="#990000">صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">یک طرف خاطره ها!</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">یک طرف پنجره ها!</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">در همه آوازها! حرف آخر زیباست!</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست</font></p> <p align="center"><font size="3" color="#990000">"دوستت دارم عشقم"</font></p> <p align="center"><img style="WIDTH: 393px; HEIGHT: 265px" alt="" src="http://www.bata.ir/wp-content/uploads/2010/05/Copy-4-of-11.jpg" align="bottom" height="347" hspace="0" width="453" border="0"></p></div> text/html 2012-06-20T02:03:39+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه بی وفا http://silver-golden.mihanblog.com/post/192 <div id="blogtitle">معشوق بی وفا</div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right">&nbsp;</div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">این شعرها دیگر برای هیچ‌کس نیست<br>نه! در دلم انگار جای هیچ‌کس نیست</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آن‌قدر تنهایم که حتی دردهایم<br>دیگر شبیه دردهای هیچ‌کس نیست</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">حتی نفس‌های مرا از من گرفتند<br>من مرده‌ام در من هوای هیچ‌کس نیست</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">دنیای مرموزی‌ست ما باید بدانیم<br>که هیچ‌کس این‌جا برای هیچ‌کس نیست</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">باید خدا هم با خودش روراست باشد<br>وقتی که می‌داند خدای هیچ‌کس نیست</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#ff0000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div> <div dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right"><font size="3" color="#ff0000" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">من می‌روم هرچند می‌دانم که دیگر<br>پشت سرم حتی دعای هیچ‌کس نیست</font></div> <p dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: center" align="right">&nbsp;<img style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 401px" alt="" src="http://mehran52.persiangig.com/2dsdzdz.jpg" align="bottom" height="411" hspace="0" width="573" border="0"></p> text/html 2012-06-20T02:02:10+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه اس ام اس انگلیسی http://silver-golden.mihanblog.com/post/191 <div class="postbody"><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2">True luv is hard 2 find. Special 1-1 of a kind. But the luv inside of me is true. It appeared the day i met you! </font><font size="2" face="Verdana"><br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2">I asked God 4 a rose &amp; he gave me a garden. i ask God 4 a drop of water &amp; he gave me an ocean. i asked God 4 an angel &amp; he gave me u! <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2">I believe that God above created u for me to luv. he picked you out from all the rest cos he knew id luv you the best!<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2">If i died or went sumwhere far i'd write ur name on every star so everyone could look up n see u mean the world 2 me.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2">One day youll ask me: whats more important to you, me or your life? ill say my life and youll go and leave without even knowing that you are my life.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">If love were to be taxed, I would be the highest tax payer, you can't buy Love... but you can pay heavily. <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">Common sense is common, but... the use of common sense is uncommon !!!!<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">Promises are like babies, easy to give hard to deliver.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">You need Money to call someone Honey.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">My girlfriend told me, I should be more Affectionate, so i got two Girlfriends.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">We can see more Grafitti's in girls toilet , WHY ?<br>Because their both hands are free.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">Definitions :<br>Home : A place where you can scratch where it itches.<br>Doctor : A person who cures the ills by pills, <br>and kills by his bills.<br>LOVE : Loss Of Valuable Energy<br>WIFE : Worries Invited For Ever<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">TaLk 2 me wHen i'm boReD, kiSS me wHen i'm saD, hug me wHen i cRy, caRe 4 me wHen i diE, loVe me When i'm sTill Alive... <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">It is not being in love that makes me happy... but is being in love with YOU that makes me happy. <br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">It’s hard to find someone whom you truly love, much less to find someone who loves you as much. When the chance comes, don't ever let go.<br><br>&nbsp;</font> </div> </li><li> <div align="center"><font size="2" face="Verdana">Cherish the person you love, never tell lies or attempt to hurt them because you won't know how important they are until they are out of your life... <br></font></div></li></div> text/html 2012-06-20T02:00:14+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه اس ام اس عاشقانه http://silver-golden.mihanblog.com/post/190 <br><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dl.persianmob.net/mob/updates/2008.12.23/sms-love.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br></div><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ای دوست دلت همیشه زندان من است</span><br><br><span style="font-size: small;">آتشكده عشق تو از آن من است</span><br><br><span style="font-size: small;">آن روز كه لحظه وداع من و توست</span><br><br><span style="font-size: small;">آن شوم ترین لحظه پایان من است</span><br><br><span style="font-size: small;">--------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">اشكی كه بی‌صداست پشتی كه بی‌پناست دستی كه بسته است پایی كه خسته است دل را كه عاشق است حرفی كه صادق است شعری كه بی‌بهاست شرمی كه آشناست دارایی من است ارزانی شماست</span><br><br><span style="font-size: small;">---------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد .بیدار باش من با سبدی پر از بوسه می آیم و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت میکارم تا بدانی ای خوبم دوستت دارم</span><br><br><span style="font-size: small;">---------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر می میرم . . . . . . . باورم نمی شد . . . . فقط برای یک امتحان ساده به او گفتم بمیر . . . ! سالهاست که در تنهایی پژمرده ام کاش امتحانش نمی کردم</span><br><br><span style="font-size: small;">---------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">همیشه انقدر ساده نرو و مگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن…! شاید کسی در پی تو می دود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند…! و تو… هیچ وقت او را ندیده ای</span><br><br><span style="font-size: small;">---------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">آرزوم بی تو محاله لحظه هام بی تو سواله</span><br><br><span style="font-size: small;">بی تو مقصد خیلی دوره راه عشقم بی عبوره</span><br><br><span style="font-size: small;">من نمی خوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم</span><br><br><span style="font-size: small;">دوست دارم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">عشق بها دارد ... من و تو بودیم و یک دریا عشق ، حالا من هستم یک دنیا اشک ... آری ... عشق بها دارد !!!</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">چه زیباست بخاطر تو زیستن وبرای تو ماندن وبه پای تو سوختن وچه تلخ وغم انگیز است دور از تو بودن برای تو گریستن وبه عشق ودنیای تو نرسیدن ای كاش میدانستی بدون تو وبه دور از دستهای مهربانت زندگی چه ناشكیباست</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">می دانم روزی با تن خسته و خیس ، سوار بر قطرات درشت باران بر ناوادنهای چشمم فرود می آیی در میان انبوه مژگانم میزبان خواهم بود و در آن لحظه چشمانم را برای همیشه می بندم تا دیگر دوریت را حس نکنم</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">دستانم تشنه ی دستان توست شانه هایت تکیه گاه خستگی هایم با تو می مانم بی آنکه دغدغه های فردا داشته باشم زیرا می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">شنیدم که شمشیر یکی را دوتا می کند بنازم به شمشیرعشق که دوتا رایکی می کند .</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم. غافل ازینکه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">دلیل آفرینش انسان عشق بود وخدا انسان را عشق افرید چون عشق بود و در قلب انسان عشق را نهاد تا عشق شود پس باید قدر ایننعمت الهی (قدرت عشق) را دانست</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم .</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">دوستت دارم کمتر از خدا و بیشتر از خودم چون به خدا ایمان دارم و به تو احتیاج!!</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">دوستت دارم اما نه به اندازه ی بارون ، چون یه روز بند میاد . دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه</span><br><br><span style="font-size: small;">----------------------</span><br><br><span style="font-size: small;">هیچ وقت گریه نکن چون هیچکس لیاقتش رو نداره ! اون کسی هم که داره طاقتش رو نداره !</span><br><br><span style="font-size: small;">------------------------</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">دلم میخواد برات بمیرم ولی خودت که میدونی پهلوانان هرگز نمیمیرند...!!</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">---------------------------------</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">کاش در کتاب قطور <a href="http://www.smslovely.ir/">زندگی</a> ، سطری باشیم ماندنی نه حاشیه ای از یاد رفتنی...</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">----------------------------------</font></span></p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">عشق کلامی از نور است که دستی نورانی آن را بر برگی از نور نگاشته است...<br><br>------------------------------------<br></font></span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><font color="#400224" face="Tahoma">دورم ز تو ای خسته خوبان چه نویسم؟<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>من مرغ اسیرم به <a href="http://mihandownload.com/">عزیزم</a> چه نویسم؟<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>با آن دل گریان به عزیزم چه نویسم؟<br></font></span> text/html 2012-06-20T01:47:28+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه عشق http://silver-golden.mihanblog.com/post/189 <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><span style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></p><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/2z8hba8blirvtor1g8.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></p><p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">برای دوست داشتنت</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">محتاج دیدنت نیستم ...</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">اگرچه نگاهت آرامم می کند</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">محتاج سخن گفتن باتو نیستم ...</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> text/html 2012-06-20T01:44:50+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه زیباترین متن عاشقانه http://silver-golden.mihanblog.com/post/188 <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA">متشکرم&nbsp;<br><br>برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.&nbsp;<br><br><br>برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br><a title="" href="http://smsmj.mihanblog.com/" target=""><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA">برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم"</span></a></span><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(255, 255, 255);" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 8pt;" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.</span></p><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 8pt;" dir="rtl" lang="FA"><br><br>برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی<br><br></span><div style="text-align: center;"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/54053260184517302629.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br> text/html 2012-06-18T11:48:49+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه عشقولانه جدید http://silver-golden.mihanblog.com/post/187 <img src="http://www.kocholo.org/img/images/fl174xqtbwgnnofqubcx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/nuy4ebr6p1bf4k3ssljz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://www.kocholo.org/img/images/jnckgjn0n4ylkrn3jsu8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/0y0lw4686fgkgzpe6t5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/ho4odig0h78ivu8ou9y.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/sij0upa0cxki16gmuv.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/33hntfkey5mlph8buo0o.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://www.kocholo.org/img/images/6ils1bu5feg281oog87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-06-15T00:43:51+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه قلب http://silver-golden.mihanblog.com/post/186 <img src="http://s1.picofile.com/mohammad1/Pictures/12100690131.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2012-06-13T05:24:59+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه آواره http://silver-golden.mihanblog.com/post/185 <font style="font-size: 10pt" color="#a5c8f5" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#a5c8f5" face="Tahoma"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"> <div id="postbody"><p align="center"><font color="#ffffff" size="3"><font color="#000000">&nbsp;<strong> نیمه&nbsp;شب</strong></font><strong> <font color="#333333">بود و غمی تــازه نفس</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="3"><strong>ره خوابــم زد و مانــدم بیــــدار</strong></font></p> <p align="center"><font color="#666666" size="3"><strong>ریخت از پرتو لرزنده ی شمـــع</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ffffff" size="3"><strong><font color="#000000">سایه</font> <font color="#333333">ی دسته گلی بر دیــوار</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="3"><strong>همه گل بود ولی روح نداشــت</strong></font></p> <p align="center"><font color="#333333" size="3"><strong><font color="#000000">سایه</font> <font color="#666666">ای مضطرب و لرزان بــود</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#ffffff" size="3"><strong><font color="#333333">چهره ای سرد و غم انگیز و</font> <font color="#000000">سیاه</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="3"><strong>گوییــا:مــرده ی سرگــردان بــود</strong></font></p> <p align="center"><font color="#666666" size="3"><strong>شمع خاموش شد از تندی باد</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ffffff" size="3"><strong><font color="#333333">اثر از</font> <font color="#000000">سایه</font> <font color="#333333">به دیــوار نمانــد!</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="3"><strong>کس نپرسید کجا رفت؟که بود؟</strong></font></p> <p align="center"><font color="#666666" size="3"><strong>که دمی چند در اینجا گذرانــد؟</strong></font></p> <p align="center"><font color="#333333" size="3"><strong>این منم خسته در این کلبه ی تنگ</strong></font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="3"><strong>جسم درمانده ام از روح جداست؟</strong></font></p> <p align="center"><font color="#333333" size="3"><strong><font color="#666666">من اگر</font> <font color="#000000">ســایــه </font><font color="#666666">خویشــم یا رب!</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#333333" size="3"><strong>روح آواره ی من کیست؟کجاست؟</strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img style="WIDTH: 443px; HEIGHT: 352px" src="http://img4up.com/up2/35410189547379276805.jpg" height="379" width="443"></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-13T05:24:03+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه قانون زندگی ام... http://silver-golden.mihanblog.com/post/184 <font style="font-size: 8pt" color="#a5c8f5" face="Tahoma"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"> <div id="postbody"><p align="center"><font size="3"><strong><font color="#3399cc">روز </font><font color="#333333">و شبم شدی تو،از آن لحظه که آمدی…</font></strong></font></p><strong></strong><strong> <p align="center"><br><font size="3"><font color="#333333">قانون زندگی ام بهم خورد،از لحظه ای که به</font> <font color="#cc0000">قلب</font>م<font color="#333333"> آمدی…<br></font></font></p> <p align="center"><font color="#333333" size="3">نمیدانم چرا میگیرد نفسهایم</font></p><font size="3"> <p align="center"><br><font color="#333333">نمیدانم چرا اینگونه میریزد اشکهایم</font></p> <p align="center"><br><font color="#333333">میگویند اینها همه درد های</font> <font color="#cc0000">عاشق</font><font color="#333333">یست،</font></p> <p align="center"><br><font color="#333333">نمیدانم حرف دلم را باور کنم یا حرف آنها را،</font></p> <p align="center"><br><font color="#333333">شاید این هم یکی از درد های همیشگیست<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">میترسم از آن روزی که رهایم کنی،</font><br></p> <p align="center"><font color="#333333">شاید فکر کنی که محال است</font> <font color="#cc0000">قلب</font>ت<font color="#333333"> را از</font> <font color="#cc0000">قلب</font>م <font color="#333333">جدا کنی<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">این روزها کار همه بی وفاییست</font><br></p> <p align="center"><font color="#333333">تا این حد هم نباید مرا به یک</font> <font color="#cc0000">عشق</font> <font color="#333333">ماندگار مطمئن کنی<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">تو خواستی مرا به خودت وابسته کنی</font><br></p> <p align="center"><font color="#333333">تو خواستی</font> <font color="#cc0000">قلب</font>م <font color="#333333">را اسیر</font> <font color="#cc0000">قلب</font> <font color="#333333">پاک و مهربانت کنی<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">دیگر محال است بتوانی مرا از خودت سیر کنی!</font><br></p> <p align="center"><font color="#333333">این</font> <font color="#cc0000">قلب</font><font color="#333333">ی</font> <font color="#333333">که در سینه دارم آن</font> <font color="#cc0000">قلب</font> <font color="#333333">تنها نیست<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">حال و هوای من مثل گذشته ها نیست<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">حالا دیگر وجودم نیز مال خودم نیست،<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">این اشکهایی که میریزد از چشمانم،دست خودم نیست<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">این دلتنگی ها و بی قراری هایم حس و حال همیشگیست<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">قانون زندگی ام بهم خورد،از لحظه ای که تو آمدی<br></font></p> <p align="center"><font color="#333333">آمدی و شدی همه زندگی ام،<br></font></p> </font><p align="center"><font size="3"><font color="#333333">هستم تا آخرین نفس با </font></font><font color="#ff0066"><font size="4"><font color="#333333" size="3">تو</font><font size="3">، </font><font size="4">ای تنها بهانه نفس کشیدنم</font></font>!</font></p> <p>&nbsp;</p> </strong><p align="center"><strong><font color="#ff0066"><img style="WIDTH: 410px; HEIGHT: 474px" class="image" alt="" src="http://avazak.ir/gallery/albums/userpics/10001/Avazak_ir-Light170.jpg" border="0" height="479" width="412"></font></strong></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-13T05:22:48+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه آخرین جرعه ی این جام http://silver-golden.mihanblog.com/post/183 <font style="font-size: 10pt" color="#a5c8f5" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#a5c8f5" face="Tahoma"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"><font color="#a5c8f5"> <div id="postbody"><p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">همه می پرسند:</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در زمزمه ی مبهم آب؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در همهمه ی دلکش برگ؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در بازی آن ابر سپید ،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">روی این آبی آرام بلند،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">که تو را می برد این گونه به ژرفای خیال؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در خلوت خاموش کبوترها؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در کوشش بی حاصل موج؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">چیست در خنده ی جام؟</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">که تو چندین ساعت،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">مات و مبهوت به آن می نگری؟!</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به ابر،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به آب،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به برگ،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به این آبی آرام بلند،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به این خلوت خاموش کبوترها،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">من به این جمله نمی اندیشم.</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">من،مناجات درختان را،هنگام سحر،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">رقص عطر گل یخ را با باد،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نفس پاک شقایق را در سینه ی کوه،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">صحبت چلچله ها را با صبح،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">نبض پاینده ی هستی را در گندم زار،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">گردش رنگ و طراوت را در گونه ی گل،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">همه را می شنوم،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">می بینم.</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">من به این جمله نمی اندیشم،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="5"><strong>به تو می اندیشم...</strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">ای سراپا همه خوبی...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc"><strong><font size="5">تک و تنها به تو می اندیشم...</font></strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">همه وقت...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">همه جا...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc"><strong><font size="5">من به هر حال که باشم به تو می اندیشم...</font></strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">تو بدان این را تنها تو بدان!</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">تو بیا...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="5"><strong>تو بمان با من تنها تو بمان!</strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="5"><strong>جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب...</strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="5"><strong>من فدای تو به جای همه گل ها تو بخند...</strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">اینک این من که به پای تو در افتادم باز...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">ریسمانی کن از آن موی دراز...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">تو بگیر...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 14pt" dir="rtl" lang="FA"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">تو ببند...</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">تو بخواه،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">پاسخ چلچله ها را تو بگو!</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">قصه ی ابر هوا را،تو بخوان!</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc"><strong><font size="5">تو بمان با من،تنها تو بمان...</font></strong></font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">در دل ساغر هستی تو بجوش،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقی است،</font></span></span></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="5"><strong>آخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش!</strong></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#666666" size="3"><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);">دیووووونه ی این شعرم...خیییلی زیباست!به خصوص&nbsp;که استاد </span><font style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0066">♥</font><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);">مشیری</span><font style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0066">♥</font><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);"> شاعرش</span> هستن!</font></strong></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><strong></strong></span></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right" class=" " align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 19px" class="Apple-style-span"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><img style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 494px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 361px; PADDING-TOP: 8px" id="il_fi" src="http://mypix.ir/wp-content/uploads/2011/01/Www.Mypix_.ir-95.jpg" height="400" width="600"></span></span></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-12T08:03:46+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه عشقولانه http://silver-golden.mihanblog.com/post/182 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="posttitle"><a href="http://www.kolbe-tanhai.blogfa.com/post-58.aspx"><b>گالری تصاویرعاشقانه</b></a><br><br><br><div style="text-align: center;"><br></div></div> <div id="postbody"><div style="text-align: center;">توادامه مطلب ببینید...</div><p><br></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-12T08:01:00+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه برای تو می نویسم... http://silver-golden.mihanblog.com/post/181 <font style="font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="Tahoma"> <div id="postbody"> <p align="center"><span><strong><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></strong><strong><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست</span></font></font></strong></span><strong><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span> ...</span><span> </span></font></font></strong><span style="font-size: 14pt;"><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><strong>برای تویی كه احسا</strong></font></span></span><strong><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span> سم از آن وجود نازنین توست ...</span><span> </span></font></font></strong><span><br><br><strong><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="3"><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">...</span><span lang="AR-SA"> <span dir="rtl">تویی كه سـكوتـت سخت ترین شكنجه من است</span> <span dir="rtl">برای</span></span> <br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه قلبت پـا ك است ...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی كه غمهایت معنای سوختنم است...</span><span lang="AR-SA"> </span><br><br><span dir="rtl" lang="AR-SA">برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...</span></font></font></strong></span></p></div></font> text/html 2012-06-12T07:04:24+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه بیا http://silver-golden.mihanblog.com/post/180 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> <div id="postbody"> <p align="center"><font size="3"><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">بیا تا قصه نیمه تمام عشق را با شیرینی به پایان برسانیم</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">برگرد تا قصه من و تو پایانش تلخ و غم انگیز نباشد</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">دلم برای لحظه های دیدار با تو تنگ شده</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چه عاشقانه نگاهم می کردی و حرف می زدی</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چرا رفتی از کنارم؟</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">تو رفتی و من تنهای تنها در این دنیای بی محبت</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">با چند خاطره ماندم</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">برگرد تا دوباره آن خاطره های شیرین باهم بودن تکرار شود</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">دلم بد جور برای تو برای حرف هایت تنگ </font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">صدای خنده هایت تنگ شده</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">با آمدنت من را دوباره زنده کن</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">واحساس را دوباره در وجودم شعله ور کن</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">تا عاشقانه تر از همیشه از تو آن عشق پاکت بنویسم</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/56.gif" border="0"></font></a></font></p> <p align="center"><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/58.gif" border="0"></font></a></p> <p align="center"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="4"><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چطور بگم که دلتنگ توام تویی که مونس شب های دل بی قراری ام بودی</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چطور بگم که باغ دلم به غم نشسته واز دوری تو دلتنگ شده؟</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چطور بگم که وجود تو... گرمای صدای دلنشین توبه من آشفته</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">زندگی می بخشه؟</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چطور بگم که این دل بی طاقت بهانه تو را می گیرد؟</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">چطور بگم که دستانم گرمی دستانت را می خواهد؟</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">ای تنهاترین ستاره زندگی من</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">پشت پنجره دل تنگم به انتظار لحظه با تو بودن می مانم</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><br><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a><font color="#ff0000">تا با آمدنت دل بی قرارم را آرام کنی</font><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/53.gif" border="0"></font></a></font></p> <p align="center"><a href="http://zibasazi.bahar-20.com/"><font color="#ff0000"><img alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar-20.com" src="http://bahar-20.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/71.gif" border="0" height="82" width="378"></font></a></p></div></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-12T07:03:31+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه من می گویم http://silver-golden.mihanblog.com/post/179 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="posttitle"><a href="http://www.kolbe-tanhai.blogfa.com/post-62.aspx"><b><br> </b></a></div> <div id="postbody"> <font size="2"> <div class="PostBody" dir="rtl" align="right"> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">گفتم كه دوستت دارم ، گفتی كه باور نداری<br>گفتم این كلمه را از حفظ نمی گویم از ته دلم می گویم ، گفتی دلم را نیز باور نداری<br>سكوت تلخی كردم و از ته دلم آه كشیدم. مدتی سكوت با چشمانی خیس<br>گونه ام خیس شد و قلبم شكسته <br>گفتی كه تو قلبم را شكستی ، گفتم كه قلبت شكسته نشد ، احساست در هم شكست<br>گفتی سكوت كن میخواهم گریه كنم ، من نیز سكوت كردم و با گریه تو نا آرام شدم و اشك ریختم</font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: navy; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">گفتی بی خیالی از اشكهایم ،چیزی نگفتم ، و باز سكوت و یك آه تلخ<br>گفتی كاش كه عاشق نمی شدم ، گفتم عاشقی همه این دردها را دارد <br>گفتی خسته شدی از همه كس ، گفتم من با تو می مانم<br>گفتی خیلی تنهایی ، گفتم كسی كه عاشق است تنهایی را نمی شناسد<br>و باز گفتی تنهایی ، گفتم كسی كه عاشق است قلب یارش باید همان تنهایی او باشد<br>گفتی كه این حرفایت تكراری است ، گفتم به جز تكرارش راهی نیست</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span style="font-size: 11pt; color: rgb(153, 51, 102); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ff0000">گفتی كه آغوشت را میخواهم ، گفتم كه منتظر بمان عزیزم<br>گفتی كه شانه هایت را میخواهم ، دلم به درد آمد از دوری ات و به غم نشستم<br>گفتی كه تو از حرفهایم پریشانی ، گفتم حرفی نیست و حرفهایت شكنجه ای بیش نیست<br>گفتی كه لبخندی بزن ، گفتم كه حس لبخند نیست <br>گفتم با اینكه این كلمه تكراری است و با اینكه باور نداری باز میگویم كه دوستت دارم<br>چیزی نگفتی و سكوت كردی</font> </font></span></p><span style="font-size: 11pt; color: rgb(153, 51, 102); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><br><span style="font-size: 11pt; color: green; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#00ff66">گفتم كه دوستت دارم ، دوستت دارم و دوستت دارم و اشك از چشمانم سرازیر شد<br>و باز چیزی نگفتی و به جای سكوت اینبار تو نیز مانند من اشك ریختی</font></font></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="center"><span style="font-size: 11pt; color: green; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#00ff66"><img src="http://www.ginevra2000.it/images/amicizia_by_adry.gif"></font></font></span></p></span></div></font></div></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-12T07:01:20+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه من وببخش http://silver-golden.mihanblog.com/post/178 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="post"> </div> <font color="#ffffff"> <div id="post"> <div id="postbody"> ببخش اگه توگریه هام،دورنگی یا ریا نبود <p>اگه که دستام مثل توباکسی&nbsp; آشنانبود</p> <p>ببخش اگه توعشقمون کم نمی ذاشتم چیزیو</p> <p>ببخش که یادم نمیره اون روزای پاییزی رو</p> <p>ببخش اگه توقصه مون دورنگ ونامردنبودم</p> <p>ببخش که عاشقت بودم خسته ودلسردنبودم</p> <p>ببخش که مثل تونشدخیانت ویاد بگیرم</p> <p>اگه که گفتم به چشات بزارواسه تو بمیرم</p> <p>لیاقت دستای تو بیشترازاین نبودعزیز</p> <p>من نمیخوام گریه کنی برای من اشکی نریز</p> <p>لیاقت چشمای تونگاه پاک من نبود</p> <p>منو ببخش،منوببخش،دلم ازتو جدانبود</p> <p>ببخش اگه توقصه مون دورنگ ونامرد نبودم</p> <p>ببخش که عاشقت بودم خسته ودلسرد نبودم</p> <p>ببخش که مثل تونشدخیانت ویاد بگیرم</p> <p>اگه که گفتم به چشات بزارواسه توبمیرم</p> <p>منوببخش،منوببخش،منوببخش،منوببخش</p><p align="center"><img src="http://www.img4up.com/images1/69453707803526266500.jpg" alt="عکس های عاشقانه-عاشقانه" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div></div></font></font></font></font></font> text/html 2012-06-09T15:47:05+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه 22 نظر بزن باران که بیصبر است یارم؛ نمان خاموش! http://silver-golden.mihanblog.com/post/177 <div class="div15"> <div class="div018"><img src="http://mythemes.ir/t20/blank.gif" height="3" width="20" border="0"></div> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="text-align: justify; "><font size="2">چه حس خوبیه اینکه تو هستی و&nbsp;</font></span></span></div><font class="text4"><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="text-align: justify; "><font size="2">عاشق تر از خودم پیشم نشستی و</font></span></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 10px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">عادت میدی منو&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 10px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">به مهربونیات&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 10px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">تا من نفس نفس&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 10px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">دیوونه شم برات ...</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; margin-top: 10px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">لحظات جدایی خیلی سنگینه، بیش از اون چیزی که فکرش رو بکنی، وقتش که می رسه، حس می کنی توده غم و غصه از تو در توهای دلت راه افتاده و الانه که سرت رو بکوبه به طاق!</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin-top: 10px; "><font size="2">تو راه که داشتم بر می گشتم، بارون خوبی گرفت ... همون بارون لعنتی که می خواستیم ولی ...</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin-top: 10px; "><br></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin-top: 10px; ">&nbsp;&nbsp;<img src="https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSKtOHrez0W6jUvZD-CnzmNmVIsVXRJ6fOeOQLtyAkBwkQTRcpWcZqb8jz-6Q"></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin-top: 10px; "><strong>DON'T FORGET ...NNN</strong></p></font> text/html 2012-06-08T08:02:42+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه در باغ پنهانم http://silver-golden.mihanblog.com/post/176 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="84%"><tbody><tr> <td class="titr"> <a href="http://djbahmanbbb.mihanblog.com/post/108"><font color="#ffffff"> در باغ پنهانم</font></a></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#7e5f3b" height="1" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td class="post"> <font color="#cccccc" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#cccccc" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;<a title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.persian-star.org/" target="_blank"><img style="WIDTH: 561px; HEIGHT: 323px" alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1390/7/13/love/Persian-Star.org_001.jpg" border="0" height="391" width="636"></a></font> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">در باغ پنهان خود، در جستجوی گلی بدون ایراد هستم،<br>در انتظار بهترین ساعت زندگی خود<br>در باغ پنهانم<br>هرچند چون برگی بر زمین می افتم ،<br>اما هنوز باور دارم،<br>که تو دانه ای را در زمین میکاری<br>و من رشد آنرا به تماشا می نشینم .<br>نمیدانم کجا هستم،<br>و چهره ام کجاست!</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">میدانم که جایی همین نزدیکی هاست.<br>آرزو داشتم که رنگ موهایم را بدانم،<br>اما اکنون میدانم که پاسخ آن،<br>جایی در باغ پنهان نهان است.<br>آنجا که گلبرگها نمی ریزند،<br>و قلبها به سنگ بدل نمی شوند.<br>جایی برای زاده شدن<br>آنجا که نه گل سرخی کنده میشود.<br>و نه عشقی، کوچک شمرده میشود!<br>اگر در انتظار باران بنشینم که بر من بوسه زند،<br>آیا تشنگی ام پایان خواهد یافت ؟<br>آیا از این آزمایش، سربلند خواهم گشت ؟<br>و اگر در انتظار رنگین کمان بنشینم<br>آیا آنرا خواهم دید؟<br>یا ازکنار من درسکوت خواهد گذشت ؟<br>بدون آنکه دیده شود<br>یا من بتوانم آنرا ببینم...<br>مگر آنکه معجزه ای رخ دهد<br>ودوباره بینا شوم،<br>پس از اینهمه گفت و شنود<br>هنوز باور دارم که زنده هستیم<br>هر چند چکمه های زیادی از روی من میگذرد،<br>اما آفتاب، مرا می بوسد<br>و در آغوش خود میفشارد،<br>من توانا هستم<br>و شاید هنوز فرصتی باشد<br>که دوباره رشد کنم،<br>هنوز در جستجوی گلبرگی هستم که نریزد<br>قلبی که سنگ نشود<br>جایی که زاده شوم....<br>این باغ پنهان من است<br>آنجا که گلهای سرخ نمی میرند<br>و هرگز عشقی را دست کم نمیگیرند<br>باغ پنهان من !<br><br>&lt;لوئیز سیکونه&gt;&nbsp;</font></p></font><br></td></tr></tbody></table> text/html 2012-06-08T08:01:36+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه قرار http://silver-golden.mihanblog.com/post/175 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="84%"><tbody><tr> <td class="titr"> <a href="http://djbahmanbbb.mihanblog.com/post/112"><font color="#ffffff"> قرار</font></a></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#7e5f3b" height="1" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td class="post"> <p><a href="http://radsms.com/"><img class="aligncenter" title="داستان عاشقانه &quot;قرار&quot; ، radsms.com" style="DISPLAY: inline; FILTER: ; WIDTH: 436px; ZOOM: 1; HEIGHT: 290px" alt="http://www.radsms.com/image/image_post/dastan/gharare-asheghane.jpg" src="http://www.radsms.com/image/image_post/dastan/gharare-asheghane.jpg" height="246" width="369"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">نشسته </font></a><font face="impact" size="4">بودم رو نیم‌کتِ پارک، کلاغ‌ها را می‌شمردم تا بیاید. </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">سنگ </font></a><font face="impact" size="4">می‌انداختم بهشان. می‌پریدند، دورتر می‌نشستند. کمی بعد دوباره برمی‌گشتند، جلوم رژه می‌رفتند. ساعت از </font><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">وقتِ قرار </font></a><font face="impact" size="4">گذشت. نیامد. نگران، کلافه، عصبی‌ شدم. شاخه‌گلی که دستم بود سَرْ خَم کرده داشت می‌پژمرد.<br>طاقتم طاق شد. از جام بلند شدم ناراحتیم را خالی کردم سرِ کلاغ‌ها.<br>گل را هم انداختم زمین، پاسارَش کردم. گَند زدم بهش. گل‌برگ‌هاش کَنده، </font><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">پخش</font></a><font face="impact" size="4">، لهیده شد. بعد، یقه‌ی </font><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">پالتوم </font></a><font face="impact" size="4">را دادم بالا، دست‌هام را کردم تو جیب‌هاش، راهم را کشیدم رفتم. نرسیده به درِ </font><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">پارک</font></a><font face="impact" size="4">، صِداش از پشتِ سر آمد.<br>صدای تندِ قدم‌هاش و </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">صِدای </font></a><font face="impact" size="4">نَفَس نَفَس‌هاش هم</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"></span><span lang="AR-SA"><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">برنگشتم </font></a><font face="impact" size="4">به‌ رووش. حتی برای دعوا، مُرافعه، قهر. از در </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">خارج </font></a><font face="impact" size="4">شدم. خیابان را به دو گذشتم. هنوز داشت پُشتم می‌آمد. صدا پاشنه‌ی </font><a href="http://radsms.com/"><font face="impact" size="4">چکمه‌هاش </font></a><font face="impact" size="4">را می‌شنیدم. می‌دوید </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">صِدام </font></a><font face="impact" size="4">می‌کرد.<br>آن‌طرفِ خیابان، ایستادم جلو ماشین. هنوز پُشتَ‌م بِش بود. کلید انداختَ‌م در را باز کنم، بنشینم، بروم. برای همیشه. باز کرده نکرده، صدای بووق – ترمزی شدید و فریاد – ناله‌ای کوتاه ریخت تو گوش‌هام – تو جانم.<br>تندی برگشتم. دیدمش. پخشِ </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">خیابان </font></a><font face="impact" size="4">شده بود. به‌روو افتاده بود جلو ماشینی که بِش زده بود و راننده‌ش هم داشت توو سرِ خودش می‌زد. </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">سرش </font></a><font face="impact" size="4">خورده بود روو آسفالت، </font><a href="http://www.radsms.com/?cat=1537"><font face="impact" size="4">پُکیده </font></a><font size="4"><font face="impact">بود و خون، راه کشیده بود می‌رفت سمتِ جوویِ کنارِ خیابان.<br>ترس‌خورده – هول دویدم طرفش. بالا سرش ایستادم.<br>مبهوت.<br>گیج.<br>مَنگ.<br>هاج و واج نِگاش کردم.<br>توو دستِ چپش بسته‌ی کوچکی بود. کادو پیچ. محکم چسبیده بودش. نِگام رفت ماند روو آستینِ مانتوش که بالا شده، ساعتَ‌ش پیدا بود. چهار و پنج دقیقه. نگام برگشت ساعتِ خودم را سُکید.<br>چهار و چهل و پنج دقیقه!<br>گیجْ – درب و داغانْ نِگا ساعتِ راننده‌ی بخت برگشته کردم. عدلْ چهار و پنج دقیقه بود!!</font></font></span></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"> </p><p style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(255, 255, 255);"> </b> <font style="font-size:8pt"><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-06-08T08:00:08+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه آخرین رقص عاشقانه http://silver-golden.mihanblog.com/post/174 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="84%"><tbody><tr><td class="titr"><a href="http://djbahmanbbb.mihanblog.com/post/113"><font color="#ffffff">آخرین رقص عاشقانه</font></a></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#7e5f3b" height="1" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td class="post"> <p><img class="alignnone size-full wp-image-30543" alt="" src="http://www.2khati.com/wp-content/uploads/2011/10/dennis-hallinan-silhouetted-couple-standing-on-hill-at-sunset3.jpg" height="280" width="280"></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">روی تپه بودند. آفتاب داشت غروب می کرد. آن دو داشتند می رقصیدند. ابرها در افق به رنگ نارنجی و بنفش در آمده بودند. دختر سرمست و خوشحال می خواند:</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">این گیوتین است و آن نبات</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">این برای مرگ، آن برای حیات</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">می چرخیدند وتاب می خوردند. و پسر محو صورت او شده بود که با حاشیه موهای سیاهش شبیه به عکس های مراسم سوگواری شده بود.</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">جلاد بیا، آماده شو</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">معشوقم اینجاست، منتظر تو</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">پسر</font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> خم شد. پیشانی اش را بوسید و او را بلند کرد.[سایت دوخطی] او با خوشحالی خندید. </font><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">پسر </font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">به یاد نمی آورد آخرین باری را که او را اینقدر خوشحال دیده بود.</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">روی تپه می رقصیم، در تیغستان می گردیم</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">می خوریم، می نوشیم، شادیم تا نفس در </font><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">سینه</font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> داریم</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آهنگ تمام شد و اولین ستاره ها در آسمان پدیدار شدند.[سایت دوخطی] پسر در مقابل دختر خم شد. از موهای هر دوشون عرق می چکید. </font><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">دختر </font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">لبخند زیبایی بر لبش بود. زیباتر از آسمان بالای سرشان. و گفت “وقتشه، وقت بیدار شدنه”</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">پسر </font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">بیدار شد. جای او روی </font><a href="http://writing.2khati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تخت </font></a><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">خالی بود. و او تنها بود.</font></p> <p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">حلقه اش را دستش کرد و از رختخواب بلند شد.</font></p><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(255, 255, 255);"> </b> <font style="font-size:8pt"><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-06-08T07:58:26+01:00 silver-golden.mihanblog.com فرزانه داستان آموزنده دختر فداکار http://silver-golden.mihanblog.com/post/173 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="84%"><tbody><tr><td class="titr"><a href="http://djbahmanbbb.mihanblog.com/post/114"><font color="#ffffff">داستان آموزنده دختر فداکار</font></a></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#7e5f3b" height="1" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td class="post"> <span lang="AR-SA"><span style="COLOR: #333333"><font face="Times New Roman" size="3"><span lang="AR-SA"><span style="COLOR: #333333"><font face="Times New Roman" size="3"> <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><a href="http://www.radsms.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4252" title="داستان آموزنده و خوادنی &quot; دختر فداکار&quot; ، radsms.com" style="DISPLAY: inline; FILTER: ; WIDTH: 369px; ZOOM: 1; HEIGHT: 257px" alt="" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2010/05/dokhtare-fadakar-300x199.jpg" height="199" width="300"></a><a href="http://www.radsms.com/">&nbsp;</a></p><a href="http://www.radsms.com/"> </a><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><a href="http://www.radsms.com/"><span lang="AR-SA"></span></a><font style="color: rgb(255, 255, 255);" color="#c0c0c0"><font size="4"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">همسرم با صدای بلندی کفت : تا کی میخوای سرتو توی اون روزنامه فروکنی؟ میشه بیای و به<br>دختر جونت بگی غذاشو بخوره؟</font></font></font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">روزنامه را به کناری انداختم و بسوی آنها رفتم.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تنها دخترم آوا بنظر وحشت زده می آمد. اشک در چشمهایش پر شده بود.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ظرفی پر از شیر برنج در مقابلش قرار داشت.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آوا دختری زیبا و برای سن خود بسیار باهوش بود.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">گلویم رو صاف کردم و ظرف را برداشتم و گفتم، چرا چند تا قاشق گنده نمی خوری؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">فقط بخاطر بابا عزیزم. آوا کمی نرمش نشان داد و با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و گفت:</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">باشه بابا، می خورم، نه فقط چند قاشق، همه شو می خوردم. ولی شما باید…. آوا مکث کرد.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">بابا، اگر من تمام این شیر برنج رو بخورم، هرچی خواستم بهم میدی؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">دست کوچک دخترم رو که بطرف من دراز شده بود گرفتم و گفتم، قول میدم. بعد باهاش دست دادم و تعهد کردم.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ناگهان مضطرب شدم. گفتم، آوا، عزیزم، نباید برای خریدن کامپیوتر یا یک چیز گران قیمت اصرار کنی.<br>بابا از اینجور پولها نداره. باشه؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">نه بابا. من هیچ چیز گران قیمتی نمی خوام.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">و با حالتی دردناک تمام شیربرنج رو فرو داد.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">در سکوت از دست همسرم و مادرم که بچه رو وادار به خوردن چیزی که دوست نداشت کرده بودن<br>عصبانی بودم.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">وقتی غذا تمام شد آوا نزد من آمد. انتظار در چشمانش موج میزد.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">همه ما به او توجه کرده بودیم. آوا گفت، من می خوام سرمو تیغ بندازم. همین یکشنبه.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تقاضای او همین بود.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">همسرم جیغ زد و گفت: وحشتناکه. یک دختر بچه سرشو تیغ بندازه؟ غیرممکنه. نه در خانواده ما. و مادرم با صدای گوشخراشش گفت، فرهنگ ما با این برنامه های تلویزیونی داره کاملا نابود میشه.<br>گفتم، آوا، عزیزم، چرا یک چیز دیگه نمی خوای؟ ما از دیدن سر تیغ خورده تو غمگین می شیم.<br>خواهش می کنم، عزیزم، چرا سعی نمی کنی احساس ما رو بفهمی؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">سعی کردم از او خواهش کنم. آوا گفت، بابا، دیدی که خوردن اون شیربرنج چقدر برای من سخت بود؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آوا اشک می ریخت. و شما بمن قول دادی تا هرچی می خوام بهم بدی. حالا می خوای بزنی زیر قولت؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم. گفتم: مرده و قولش.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادر و همسرم با هم فریاد زدن که، مگر دیوانه شدی؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آوا، آرزوی تو برآورده میشه.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آوا با سر تراشیده شده صورتی گرد و چشمهای درشت زیبائی پیدا کرده بود .</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">صبح روز دوشنبه آوا رو به مدرسه بردم. دیدن دختر من با موی تراشیده در میون بقیه شاگردها تماشائی بود. آوا بسوی من برگشت و برایم دست تکان داد. من هم دستی تکان دادم و لبخند زدم.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">در همین لحظه پسری از یک اتومبیل بیرون آمد و با صدای بلند آوا را صدا کرد و گفت، آوا، صبر کن تا من بیام.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">چیزی که باعث حیرت من شد دیدن سر بدون موی آن پسر بود. با خودم فکر کردم، پس موضوع اینه.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">خانمی که از آن اتومبیل بیرون آمده بود بدون آنکه خودش رو معرفی کنه گفت، دختر شما، آوا، واقعا<br>فوق العاده ست. و در ادامه گفت، پسری که داره با دختر شما میره پسر منه.<br>اون سرطان خون داره. زن مکث کرد تا صدای هق هق خودش رو خفه کنه. در تمام ماه گذشته هریش نتونست به مدرسه بیاد. بر اثر عوارض جانبی شیمی درمانی تمام موهاشو از دست داده.<br>نمی خواست به مدرسه برگرده. آخه می ترسید هم کلاسی هاش بدون اینکه قصدی داشته باشن<br>مسخره ش کنن .</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آوا هفته پیش اون رو دید و بهش قول داد که ترتیب مسئله اذیت کردن بچه ها رو بده. اما، حتی فکرشو هم<br>نمی کردم که اون موهای زیباشو فدای پسر من کنه .</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">آقا، شما و همسرتون از بنده های محبوب خداوند هستین که دختری با چنین روح بزرگی دارین.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">سر جام خشک شده بودم. و… شروع کردم به گریستن. فرشته کوچولوی من، تو بمن درس دادی که فهمیدم عشق واقعی یعنی چی؟</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی نیستن که آنجور که می خوان زندگی می کنن. آنها کسانی هستن که خواسته های خودشون رو بخاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن.</font></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);"> </p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p></font></span></span></font></span></span></td></tr></tbody></table>